top of page

NEI: Neuro Emotionele Integratie

We doen het allemaal, emoties (ervaringen/gebeurtenissen) aan de kant schuiven. Al vanaf het moment dat wij geboren zijn maken wij van alles mee: leuke, minder leuke en zelfs traumatische ervaringen. Wanneer je deze niet begrijpt,  hier even niet mee bezig wilt zijn, deze emoties niet wilt voelen of ervaren, dan zet je deze even aan de kant. Maar deze ervaringen/gebeurtenissen verdwijnen niet zomaar.

 

Op dat moment parkeer je jouw emotie, dit kan ook onbewust gebeuren. Wanneer je dit te vaak doet, zonder deze te verwerken, breekt het moment aan dat er klachten ontstaan. Deze ervaringen en/of gebeurtenissen blijven namelijk onbewust invloed uitoefenen op jouw gedrag, gevoelens en fysieke gesteldheid.

 

Met NEI ga je op zoek naar deze gebeurtenissen en/of ervaringen om deze alsnog te verwerken. Je wordt je bewust van patronen, overtuigingen en emoties die deze klachten veroorzaken. Het is een effectieve manier om klachten en kwalen weer op eigen kracht te herstellen zonder deze emotie opnieuw te ervaren of de situatie uit te hoeven spreken. Als jij het maar begrijpt!

 

NEI is de basis van mijn coaching sessies en is er voor zowel baby's en kinderen als volwassenen.
Uiteraard kan NEI ook preventief worden ingezet.​

NLP: Neuro Liguïstisch Programmeren

Er is geen moment dat je er niet mee bezig bent, waarnemen! Iedereen neemt hetzelfde waar via zijn of haar zintuigen en deze worden vervolgens via een intern proces omgezet naar communicatie en gedrag. Maar waarom reageer jij anders dan jouw partner of waarom vind jij andere dingen lekker?

Dit heeft te maken met jouw filters. Je gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. Jouw gedachten, gedrag en handelen worden bepaald door jouw voorgeprogrammeerde ideeën, overtuigingen en onbewuste reacties.

Met NLP ga je jezelf bewust worden van jouw filters en indien nodig deze bijstellen. Door deze bij te stellen zullen jouw gedachten, gedrag en handelen veranderen zodat deze niet langer in de weg staan om jouw verlangens en doelen te realiseren.

Mindfulness

Mindfulness is een begrip dat op vele manieren wordt uitgelegd maar in mijn sessies ga ik uit van een uitspraak van één van de grondleggers van Mindfulness:

 

"Mindfulness means paying attention in a particular way; on purpose, in the present moment, and non judgmentally.”

 

Dit betekent dat je met meer aandacht in het hier en nu bent en dat je meer met je gedachten in dit moment bent, minder op de automatische piloot.

 

Dit heeft te maken met jouw filters. Je gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. Jouw gedachten, gedrag en handelen worden bepaald door jouw voorgeprogrammeerde ideeën, overtuigingen en onbewuste reacties.

Familieopstellingen

In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant of voorwerp voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de reprensentanten/voorwerpen volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. 

De begeleider/therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten.

Met deze informatie zoeken we oplossingen , zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. 

bottom of page